Política de Privacitat

1. Responsable del tractament

 • Intatore, SL
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B43027887
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • JOAQUIN OLIVA, SA
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: A43008648
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TARRAUTO MOTOR, SLU
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B43244805
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TECNOTARRACO, SA
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: A43282086
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GAVARRES, SLU
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B62044219
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GIRONA, SLU
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B55302400
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • PROTEGO INSURANCE CONSULTING CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SL
  Domicili de contacte: C / Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B35373240
  Telèfon de contacte: 977546222
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com

(Des d'ara, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT)

2. Protecció de dades de caràcter personal

A l'accedir i utilitzar el Lloc Web està consentint de forma expressa el tractament de les seves dades pel que fa a aquesta política de privacitat, encara que ho fa de forma revocable i sense efectes retroactius. El seu accés a aquest lloc web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com tota la legislació aplicable a la qual es fa referència en aquest apartat.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 16 anys sense el consentiment de les persones que exerceixin la pàtria potestat o tutors legals.

2.1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD") els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT l'informen que les dades personals que vostè. ens facilita, així com aquells altres que ens faciliti durant la relació negocial / contractual, seran tractades amb la finalitat de (i) realitzar una correcta gestió de la relació, així com la gestió administrativa, econòmica i comercial, (ii) atendre les seves consultes i sol·licituds, (iii) realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, (iv) remetre-li comunicacions personals i obsequis dirigits als nostres clients, (v) realització d'enquestes d'opinió i fins estadístiques , (vi) per informar periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics.

Amb caràcter general no es faran servir les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d'acceptació expressa, sobre productes o serveis dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT.

2.2. Període de conservació de les seves dades

Conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta Política de Privacitat, llevat que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

2.3. Legitimació

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques:

 • La base legal per atendre la relació negocial és la legitimació per consentiment exprés de l'Usuari. Vostè ha autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment.
 • La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per execució d'un contracte subscrit amb vostè.
 • A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

Per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

2.4. Destinataris

Basant-se el compliment de les obligacions legals establertes, els destinataris de les dades més dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT ho seran aquelles altres entitats o organismes amb competències en la matèria.

2.5. Transferències internacionals

L'informem que les seves dades no es comunicaran a entitats fora de l'Espai Econòmic Europeu sense el seu consentiment exprés, excepte en els casos en què una norma imperativa permeti la comunicació, en aquests casos l'informarem sempre que sigui possible de les finalitats d'aquesta comunicació.

2.6. Confidencialitat

els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT es comprometen a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar les seves dades personals d'acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb que estableix el RGPD.

2.7. Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT garanteixen la custòdia de les dades objecte de tractament, per la qual cosa adoptarà les mesures pertinents amb tals fins, sempre de conformitat amb l'estat de la tecnologia en cada moment.

Les nostres mesures de seguretat són permanentment actualitzades d'acord amb el desenvolupament tecnològic i obligacions de la normativa en protecció de dades.

En el cas que vostè faciliti dades d'un tercer, per exemple, per informar a un conegut de la publicació d'un anunci, o per recomanar-li el lloc web o un article publicat en el mateix, se l'informa que serà responsable d'haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades d'aquesta que faciliti als RESPONSABLES DEL TRACTAMENT.

En cas que tingui preguntes sobre el tractament de les seves dades personals, pot dirigir-se als RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, Els qui estan a la seva disposició en cas que necessiti informació addicional, vulgui fer suggeriments o plantejar queixes.

els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no es responsabilitzen el tractament de les seves dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el domini dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT a les que pugui accedir a través dels diferents links que conté el nostre lloc web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

2.8. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar a el tractament de les seves dades. els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta a l'RGPD.
 • Per exercir els drets, ha de verificar la seva identitat mitjançant l'enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal.

L'exercici de la seva banda d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com la prevenció o detecció de delictes. Si vostè exercís algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en el termini màxim d'un mes.

2.9. Social Plugins

els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran utilitzar els denominats Social Plugins de xarxes socials, com ara Facebook, Twitter, Google+, etc.

Els Social Plugins del nostre lloc web es troben desactivats per defecte, és a dir, no s'activen ni s'envien dades a les nostres xarxes socials sense que l'Usuari de la web els activi. Per tant, per a poder utilitzar els Social Plugins ha de activar prement en ells. La finalitat i objecte de la recollida de dades de les xarxes socials, els seus drets i opcions disponibles per a la protecció de les seves dades personals, es descriuen en els avisos de protecció de dades de cadascuna d'aquestes xarxes socials.

2.10. Tractament de l'adreça IP

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran registrar l'adreça IP (número d'identificació d'l'accés a Internet de el dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.11. reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica la política de privadesa de Google i les condicions de el servei.